Koronavírus

Tisztelt Páciensek!

Amennyiben felmerül a gyanújuk, hogy az új koronavírus fertőzésben szenvedhetnek, kérem, hogy rendelési időben a rendelő számán, azon kívül a nyilvános mobilszámon kérjenek telefonos felvilágosítást, segítséget a rendelő személyes felkeresése helyett! Ne használják a tömegközlekedést, ne menjenek tömegrendezvényekre, közösségbe, ne intézzenek bevásárlást, ne váltsanak ki patikában gyógyszert személyesen! A gyanús beteg otthonában, izoláltan tartózkodjék, a segítség kérését is innen intézze telefonon!  Fokozottan tartsák be a higiénés rendszabályokat maguk és mások védelmének érdekében!

További információk lejebb...
     
Koronavírus lakossági tájékoztatók:

gov.hu - link

koronavírus.gov.hu - link

facebook.gov.hu - link

jhu.edu/map - link

Ingyenes koronavius zöld számok:      06-80-277-455    06-80-277-456

Az új koronavírus közösségi terjedésével érintett területek listája :
az NNK honlapon elérhető: (https://www.nnk.gov.hu/)A betegség fontosabb tünetei:

Láz(≥38°C), száraz köhögés, fáradtság, izomfájdalom, orrfolyás, orrdugulás, torokfájás, hasmenés, nehézlégzés (influenzaszerű tünetek). A megbetegedés lefolyása lehet enyhe, közepes, súlyos (tüdőgyulladás, akut légúti distressz szindróma (ARDS), szepszis, több szervi elégtelenség).  Vannak olyan fertőzöttek is, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet, nem érzik magukat betegnek. Azoknál valószínűbb súlyos betegség kialakulása, akik idősebbek, vagy krónikus betegségben szenvednek, mint szívbetegség, cukorbetegség, krónikus légzőszervi betegség, immunhiányt okozó betegségek. A megbetegedések 80%-a enyhe formában jelentkezik.

Ki minősülhet gyanús esetnek:

Olyan akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél az alábbi tünetek közül legalább egy fennáll: láz (≥38°C), köhögés, légszomj; hirtelen megbetegedési kezdettel, függetlenül a megbetegedés súlyosságától, és aki a tünetek kezdetét megelőző 14 napban szoros kapcsolatban volt megerősítetten vagy valószínűsítetten új koronavírussal fertőzött személlyel.
HÁZI KARANTÉN


Azok az emberek, akik potenciálisan fertőzött országból (Olaszország, Irán, Korea, Kína) lépnek be az országba, még ha tünetmentesek is, házi karanténra kényszerülnek, ami annyit jelent, hogy 14 napig nem hagyhatják el lakóhelyüket, valamint nem fogadhatnak vendégeket. Ezeket a személyeket a kijelölt járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi, valamint a házi karanténra vonatkozó szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi.Azok a személyek, akik házi karanténba kerülnek, kötelesek egy hatósági feliratot, úgynevezett piros lapot- a bejárati ajtójukra kiragasztani, ami arra figyelmeztet, hogy járványügyi megfigyelés alatt vannak.
A házi karanténban tartózkodók ellátásáról - amennyiben azt családon belül, vagy ismerősök útján nem tudják megoldani - a települési önkormányzat polgármestere gondoskodik.
Ennek értelmében, azok a lakosok, akik ilyen helyzetbe kerülnek, segítséget az alábbi telefonszámokon kérhetnek.

Ezeken a telefonszámokon 0-24 óráig fogadják hívásaikat:   
06/24 366 614    06/20 2790291    06/30 9112208   

Központi hivatalos tájékoztatást, itt olvashatnak:   LINK


     

A fenti képre kattintva a Hatósági Házi Karantén Tábla PDF formátumban nyílik és lehetőség van a kinyomtatására!

KERESŐKÉPTELENSÉG:

Aki COVID-19 vírussal kapcsolatban vagy otthonában, vagy egészségügyi intézményben járványügyi megfigyelés alá kerül, keresőképtelen állományba vehető.
Jogszabályi háttér: egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 44.
§ g) pontja szerint keresőképtelen, akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állat- egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható.

KI VESZ KERESŐKÉPTELEN ÁLLOMÁNYBA?

COVID-19 vírussal összefüggésben keresőképtelen állományba vételre ugyanazon orvos jogosult, mint bármilyen más okból. A hatósági határozatról a hatóság hivatalból értesíti a keresőképtelen állományba vételre jogosult orvost. A közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás vagy hatósági elkülönítés esetén a keresőképtelenséget az orvos „7”-es kóddal igazolja.
Jogszabályi háttér: 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése kimondja, hogy, ha a keresőképtelenség közegészségügyi okból történt hatósági elkülönítés, illetőleg közegészségügyi okból történt foglalkozástól eltiltás vagy járványügyi zárlat miatt áll fenn, az intézkedéseket elrendelő tisztifőorvos értesíti a keresőképtelen állományba vételre jogosult orvost, aki a biztosítottat nyilvántartásba veszi, és keresőképtelenségét igazolja.TÁJÉKOZTATÓ MUNKÁLTATÓI
LEHETŐSÉGEKHEZ A COVID-19
VÍRUS FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATBAN:

Sem a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.), sem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben nincs külön speciális szabályozás járványveszély esetére azaz, ha közegészségügyi okból prevenciós jelleggel indokolt a munkavállaló munkahelyi távolléte. Általános jelleggel azonban megállapítható, hogy a járványveszély különböző szintű kategóriáiban az ún. állásidő szolgálhat általános jogalapul a foglalkoztatás „szüneteléséhez”. Az állásidőn kívüli egyéb intézkedési lehetőségek korlátozottak.

MUNKÁLTATÓ:


Az Mt. alapján a munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni (Mt. 42. § (2) bekezdés és 50. § (1) bekezdés a) pont), továbbá - a felek eltérő megállapodása hiányában - a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani (Mt. 51. § (1) bekezdés).

A munkáltató köteles az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani. A munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként köteles ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát (Mt. 51. § (4) bekezdés).

MUNKAVÁLLALÓ:

Abban az esetben, ha a munkavállaló az orvosi vizsgálat alapján nem keresőképtelen, köteles a munkaszerződés szerint a munkavégzési kötelezettségét teljesíteni és munkavégzés céljából rendelkezésre állni. Ha tehát a munkavállaló a teljesítésre kész és képes, és orvosi igazolás nem támasztja alá, hogy keresőképtelenségét fertőző betegség vagy annak gyanúja okozza (Ebtv. 44.§ ), a foglalkoztatási kötelezettség teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül, s ezért jogellenes.ÁLLÁSIDŐ:

Ha a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségét a beosztás szerinti munkaidőben nem teljesíti, az állásidő szabályai alkalmazandóak. Az Mt. 146. § (1) bekezdése (a Kit. 135. §-a megegyezik az Mt. 146. § rendelkezéseivel.) szerint a munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) - az elháríthatatlan külső okot kivéve - alapbér illeti meg.

Ha a munkavállaló a teljesítésre kész és képes, keresőképes és nincs fertőző betegség gyanúja, de a munkáltató prevenció céljából a vállalkozás zavartalan működőképességének biztosítása és a tulajdon védelme érdekében a döntése alapján nem foglalkoztatja a munkavállalót a beosztás szerinti munkaidőben, illetve a munkavállalót „eltiltja” a munkavégzéstől, a távollét tartama állásidőnek minősül, ha a munkavállaló személyével összefüggésbe hozott járványveszély a munkáltató eszközeivel elhárítható és arra objektíve lehetősége van megelőző védelmi intézkedések bevezetésével.

Az Mt. 146. § (2) bekezdése alapján, ha a munkáltató hozzájárulása alapján a munkavállaló mentesül a munkavégzés alól, a kiesett munkaidőre megállapodásuk szerint illeti meg díjazás.


OTTHONI MUNKAVÉGZÉS

Amennyiben a munkáltató tevékenysége és a munkavállaló által betöltött munkakör jellege megengedi a munkáltató ideiglenesen átadhatja a munkavégzési hely megválasztásának jogát a munkavállaló számára (otthoni munkavégzés), ha arra az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközök rendelkezésre állnak.


-

Copyright - 2018 RuggoStudio All Rights Reserved